Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies

Kupsoczewkikontaktowe.pl

1. Administratorem danych osobowych jest Marek Janke prowadzący
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej pod firmą Novum Marek Janke z
Siedzibą na ul. Rybnicka 70, 44-100 Gliwice, , NIP  6312196163, REGON: 276083325  zwanym dalej Administratorem.
2. Przez Sklep rozumie się sklep internetowy kupsoczewkikontaktowe.pl Znajdujący się pod
adresem internetowym: http://www.kupsoczewkikontaktowe.pl prowadzony przez
Administratora danych.
3. Udostępnienie przez Kupującego swoich danych osobowych
Administratorowi jest w pełni dobrowolne i stanowi wyłączną samodzielną
decyzję Kupującego.
4. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących w zgodzie z zapisami:
1) Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
3) rozporządzenia z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego
niezbędne w celach prawem dozwolonych:
1) nazwisko i imiona;
2) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany -
numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość,
3) numer ewidencyjny NIP,
4) adres zameldowania na pobyt stały;
5) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w
pkt 3;
6) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego;
7) adresy elektroniczne.
6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Kupującym,
Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na
właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
7. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu danych
osobowych, w szczególności poprzez zabezpieczenie przed nieuprawnionym
dostępem osób trzecich.
8. Dane osobowe zbierane są na potrzeby Administratora i przetwarzane w celu
realizacji statutowej działalności gospodarczej jego przedsiębiorstwa,
prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych (o ile Kupujący wyrazi na to
stosowną zgodę), z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności
marketingowej.
9. Kupujący może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowych
pól formularzy Zamówienia, aby podane przez Kupującego dane osobowe
były przetwarzane do innych celów marketingowych Administratora,
zwłaszcza w celu informowania Kupującego o nowych produktach oraz
promocjach handlowych.
10. Kupujący ma prawo do każdoczesnego, nieodpłatnego:
1) wglądu do swoich danych,
2) poprawienia, zmiany ich treści,
3) żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do usunięcia swoich
danych, które to żądania należy zgłosić Administratorowi.
11. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie jego treści powoduje, że w
pamięci urządzeń za pośrednictwem, których Kupujący dokonuje tych
czynności zapisywane są tzw. pliki cookies tj pliki tekstowe (lub o podobnej
funkcjonalności), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego
korzystania ze Sklepu.
12. Pliki cookies wykorzystywane są w Sklepie za zgodą Kupującego, przy czy
zgoda ta może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie zgody podczas
wyświetlenia się na urządzeniu strony startowej Sklepu wraz z
odpowiednimi ustawieniami przeglądarki internetowej, z której korzysta
Kupujący a która zezwala na zapis w pamięci urządzenia plików cookies.
13. Kupujący ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym
zakończeniu korzystania ze Sklepu, może również poprzez odpowiednie
ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie
wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.
14. Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików
cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności
Sklepu, zwłaszcza w zakresie dot. plików cookies wskazanych w pkt. 15 ppkt
1 i 2.
15. Administrator nie korzysta z plików cookies do:
1) Identyfikowania Kupujących,
2) Ustalania ich tożsamości,
3) Wpływania na funkcjonowanie urządzeń Kupujących
16. Pliki cookies, zależnie od ich rodzaju, umożliwiają Administratorowi
zwłaszcza:
1) Zapewnienia bezpieczeństwa Kupującym podczas korzystania przez nich
ze Sklepu,
2) Pozyskiwanie niezindywidualizowanych danych statystycznych dot.
Sklepu,
3) Badania czy funkcjonalności Sklepu spełniają oczekiwania Kupujących,
4) Dostosowywanie treści Sklepu do potrzeb Kupującego,
5) Dostosowywanie funkcjonalności Sklepu do potrzeb Kupującego,
6) Zapamiętywania preferowanych przez Kupującego ustawień.
17. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:
1) „Plikami cookies” o charakterze tymczasowym, które są usuwane po
zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Sklepu (zamknięcie
strony),
2) „Plikami cookies” o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci
urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem
przez Kupującego ze Sklepu.
18. Administrator stosuje następujące rodzaje „plików cookies”:
1) Pliki cookies umożliwiające korzystanie przez Kupujących z
funkcjonalności Sklepu– w szczególności zapewniając możliwość
zalogowania się do niego (autoryzacja) i utrzymania sesji oraz
zamawiania przez Kupujących produktów.
2) Pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów –
umożliwiające dokonywanie przez Kupujących bezpiecznych zamówień.
3) Pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez
Kupujących indywidualnych ustawień Sklepu.
4) Pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez
Administratora danych statystycznych.
5) Pliki cookies o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie
Kupującemu treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań
19. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia
przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki
odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane
pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych
informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych
z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te
informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na
podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają
takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący zgadza się na
umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po
zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może
to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej
przeglądarki internetowej.
20. Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia
przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej
działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi
na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia
innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może
również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku,
gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący
nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może
zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę
internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy
przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies
Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania
Sklepu. Jeżeli Kupujący zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu
plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie
Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją
znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
21. Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu
cookies na swoich stronach. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki
społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Administrator umieszcza
na stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się
powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i
stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając
przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, Kupujący
loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony
prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl.facebook.com/help/cookies
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl